Wartość projektu

111 422 908

Program Operacyjny Innowacyjna Gosposarka

Centrum NanoBioMedyczne to unikatowa interdyscyplinarna jednostka akademicka, kształcąca doktorantów i magistrantów w dziedzinie nanonauk i nanotechnologii.

Pozostałe projekty

Przesuń w lewo Przesuń w prawo

Opis
projektu

Kontakt
z beneficjentem

Wirtualny
spacer

Zapraszamy na wycieczkę po serii specjalnie przygotowanych zdjęć 3D.

Galeria
projektu